Ciśnienie krwi

Ciśnienie krwi czyli inaczej jest to ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic lub żył chociaż generalnie ciśnienie tętnicze jest rozumiane jako ciśnienie w największych tętnicach na przykład tętnicy w ramieniu. Zazwyczaj ciśnienie wywierane na tętnicze jest większe niż to wywierane na ścianki żył. Ciśnienie u człowieka podlega zmianom czasem długookresowym co wiąże się z wiekiem i stanem zdrowia pacjenta. Czasami zmiany ciśnienia są średniookresowe, które zależy od stanu psychicznego, używek, pory doby. Występuje również ciśnienie krótkookresowe zależne od pracy serca.

Kiedy ciśnienie krwi jest najwyższe?

Najwyższe ciśnienie jest wtedy kiedy serce się kurczy i wypycha krew do aorty. U zdrowego człowiek wynosi od 90 do 135 mmHg. W chwili rozkurczu serca wynosi od  50 do 90 mmHg. Jeżeli chodzi o medycynę i diagnozę, aby ocenić stan zdrowia istotne są obydwie wartości zarówno ciśnienie skurczowego jak i rozkurczowego, dlatego podaje się je razem. Warto kontrować regularnie czy masz prawidłowe ciśnienie tętnicze. Nadciśnienie jest niebezpieczne dla zdrowia i może prowadzić do wielu zagrażających życiu chorób. Jeżeli ciśnienie krwi nie jest prawidłowe, obserwujesz podwyższone ciśnienie u siebie przez jakiś czas może to świadczyć o chorobie zwanej nadciśnieniem tętniczym.
Nadciśnienie tętnicze
Ciśnienie krwi
Wysokie ciśnienie
Przyczyny nadciśnia
Dieta na nadciśnienie
Leczenie nadciśnienia
Objawy nadciśnienia
Prawidłowe ciśnienie